Rentgeny

Rentgeny

Intraorální a panoramatické rentgeny v zubních ordinací patří již k základnímu vybavení. V nabídce společnosti Henry Schein máme digitální zubní rentgeny značek DentsplySirona, KAVO, MYRAY vyhovující pro všechny typy stomatologických pracovišť.

Nabídka je široká a je možné vybírat od základních intraorálních přístrojů, přes dobře vybavené panoramatické rentgeny až po nejmodernější 3D a CBCT dentálních zařízení. Díky naší kompletní nabídce umíme propojit systémy CAD/CAM ve stomatologické ordinaci s OPG pro kompletní plánovanou, navigovanou chirurgii.

Pro kompletní digitalizaci intraorálních snímků stomatologické praxe, nabízíme systémy RVG senzorů a možnosti PSP systémů.

NEPŘÍMÁ DIGITALIZACE

­Nepřímou digitalizací rozumíme systém, který se skládá z paměťové fólie, skeneru - PSP převádějícím nasnímaná rtg data do digitální podoby, PC a intraorálního rentgenu.PSP nabízí vše, co očekáváte od vysoce výkonného intraorálního systému záznamu na folie, tedy rychlost, , trvale vysokou kvalitu snímků od našich předních dodavatelů. Skenovací proces v jednom kroku zpracuje řadu RTG sníkmů.

sirona xioscan 2

kavo imagingkavo imaging 2

PŘÍMÁ DIGITALIZACE

Přímou digitalizací, označovanou také jako radioviziografie (RVG), rozumíme systém složený z digitálního senzoru propojeného s počítačem a intraorálního rentgenu. Digitální senzor obsahující CCD nebo CMOS čip zachytí rtg záření z intraorálního rentgenu a převede tento signál na digitální rtg snímek zobrazený během 2-5 sekund na monitoru soupravy nebo připojeného PC.

V rámci dodávky RTG zařízení zajistíme kompletní přejímací zkoušku na rentgenová zařízení vč. kompletní dokumentace SUJB.

RTG 2